tâm sự

Làm thế nào để có lại niềm đam mê lập trình?
||
Tôi không giỏi văn, trừ cái khoản cà khịa thì anh em bảo tôi da best. Nhưng đôi lúc hứng lên thì cái thú văn vở nó lại trổi dậy nên tôi cũng hay chia sẻ một số suy nghĩ...
continue reading