selenium

Thu thập dữ liệu tự động sử dụng NodeJS và Selenium
||
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu thập dữ liệu của một website bất kỳ với Nodejs và Selenium. Với việc tự động hóa các tác vụ như tự động điều hướng, tự động điền vào input...
continue reading