Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Golang

Lịch sử ra đời Golang

Go hay còn gọi golang được phát triển bởi những nhân viên google là Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson từ tháng 9/2007 và công bố vào tháng 11/2009. Mục tiêu của ngôn ngữ và các công cụ đi kèm là tạo ra một ngôn ngữ dễ thể hiện trong lập trình nhưng hiệu quả trong biên dịch và thực thi để tạo nên những ứng dụng mạnh mẽ, đáng tin cậy.

Giới thiệu ngôn ngữ Golang (Bản nâng cấp của C?)

Go có nhiều nét giống C và là một công cụ cho các lập trình viên chuyên nghiệp, đạt được hiệu quả tối đa với phương tiện tối thiểu giống như C. Nhưng nó có nhiều thứ hay ho hơn là một phiên bản cập nhật của C. Nó vay mượn, tinh chỉnh nhiều ý tưởng hay từ nhiều ngôn ngữ khác. Trong khi tránh các tính năng mà đã dẫn đến mã nguồn phức tạp và nhiều lỗi. Tính tiện dụng của nó trong xử lý đồng thời là rất mới và hiệu quả cao. Hướng tiếp cận về trừu tượng hóa dữ liệu và lập trình hướng đối tượng là rất linh hoạt. Nó có bộ phận dọn rác giúp quản lý bộ nhớ tự động. Chúng ta không phải canh cánh lo hủy vùng nhớ đã cấp sau sử dụng như trên C. Nhiều người ví Go là ngôn ngữ C của thế kỷ 21.

Golang thích hợp cho mục đích gì?

Go đặc biệt thích hợp cho việc xây dựng các phần mềm back-end, phần mềm máy chủ, và các công cụ hệ thống cho các lập trình viên. Nhưng nó thực sự là một ngôn ngữ đa mục đích. Dễ dàng tìm thấy việc sử dụng Go trong các lĩnh vực đa dạng như đồ họa, ứng dụng di động, máy học.. Nó trở nên phổ biến như là một thay thế cho ngôn ngữ kịch bản không định kiểu. Nó dễ thể hiện và an toàn: chương trình thường chạy nhanh hơn so với các chương trình viết bằng ngôn ngữ thông dịch. Và rất ít lỗi liên quan kiểu dữ liệu không mong đợi gây ra làm ngừng chương trình.

Cộng đồng

Go là một dự án mã nguồn mở. Mã nguồn trình biên dịch, thư viện của nó, và các công cụ miễn phí cho bất kỳ ai. Đóng góp cho dự án đến từ một cộng đồng năng động trên toàn thế giới. Go chạy trên các hệ thống Linux, Unix, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS X, Plan9 và Microsoft Windows. Chương trình Go viết cho một trong những môi trường này thường không sửa đổi mã khi biên dịch cho các môi trường còn lại. Phiên bản hiện tại của Go là 1.7. Trang web chính thức của Go là https://golang.org/

Bài tiếp theo là Công cụ phát triển và lập trình ứng dụng Golang

Go là dự án mã nguồn mở hỗ trợ các hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux và các họ Unix khác.
Go là ngôn ngữ C của thế kỷ 21 với ưu điểm xử lý đồng thời.
Go phù hợp xây dựng phần mềm server, hệ thống back-end.

102 Bình luận
Write a comment