Golang Series

Bài 3: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho Golang
||
Go có rất nhiều trình soạn thảo và môi trường phát triển hỗ trợ nhận biết cú pháp cũng như các plugin tích hợp vào các IDE phổ biến trên các hệ điều hành khác nhau: Windows/Linux/Mac OS Thương mại...
continue reading
Bài 2: Công cụ phát triển và lập trình ứng dụng Golang
||
Bộ công cụ phát triển phần mềm hay thường được gọi là SDK là công cụ quan trọng nhất mà bên tạo ra một ngôn ngữ lập trình cung cấp cho chúng ta. Thông qua công cụ này, chúng ta có thể...
continue reading
Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Golang
||
Lịch sử ra đời Golang Go hay còn gọi golang được phát triển bởi những nhân viên google là Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson từ tháng 9/2007 và công bố vào tháng 11/2009. Mục tiêu của ngôn ngữ và các công cụ...
continue reading
>